Login  |  Register

Primul portal agricol in Republica Moldova

WWW.MOLDAGRO.MD - primul web-portal agricol din Republica Moldova care are ca scop inglobarea intr-un tot intreg a producatorilor antrenati in sectorul agricol, pentru a va oferi maxima informatie veridica, cu minime cheltuieli. Agricultura a fost intotdeauna ramura de baza e economiei nationale a Republicii Moldova. Si astazi aceasta ramaine a fi sectorul in care activeaza cea mai mare parte din cetateni.
PR: 4