Login  |  Register

Editura Patriarhiei

Este continuatoarea tipografiei mitropolitului Varlaam al Ungrovlahiei (1672-1679), ierarh cãrturar, care, dupa o cãlãtorie la Kiev, unde traditia culturalã inauguratã de Petru Movila era înca vie, a adus de acolo în 1678, cu cheltuiala proprie, presa tipograficã si litera chirilicã, greceascã si chiar "valahicã", adicã latina, pe care le-a asezat în chiliile din dealul Mitropoliei din Bucuresti.
PR: 4
Intrarea Miron Cristea nr. 6, sect. 4
Bucuresti Bucuresti 40162
021 / 3352129